V tednu med 16. in 20. novembrom 2020 poteka Teden splošnih knjižnic, ki ga v petek, 20. novembra, zaključi Dan splošnih knjižnic. Na območju 212 slovenskih občin deluje 58 splošnih knjižnic, ki so samostojne pravne osebe. Knjižnično dejavnost opravljajo na 273 lokacijah knjižnic in s 13 bibliobusi. Skupaj s premičnimi zbirkami opravljajo knjižnično dejavnost na 1085 mestih v Sloveniji.

V času »korona leta« se v knjižnicah še bolj zavedamo svojega poslanstva in utiramo nove, drugačne poti do svojih uporabnikov. Trudimo se in ustvarjamo za vse občane, od najmanjših do najstarejših ter prilagajamo sedanjim razmeram. Tako smo v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja v tem letu poleg ustaljenega delali tudi čisto novo:
– organizirali izobraževanje za starejše za uporabo pametnih telefonov,
– pošiljali gradivo po pošti,
– omogočili spletni vpis v knjižnico in spletno poravnavo terjatev,
– snemali in objavljali Pravljice iz knjižnice in počitniške Delavnice iz knjižnice,
– odprli Instagram in Tik tok profil ter Youtube kanal knjižnice,
– preko omenjenih družabnih omrežij že prenašali dogodke v živo,
– na facebook-u objavljali oktave Toneta Pretnarja iz monografije V sotočju Bistrice in Mošenika in Bralne namige,
– z bibliobusom šli na teren tudi julija in avgusta,
– pripravili in začeli smo s Filmsko značko in Filmskim vikend paketom,
– kupili, občanom pa brezplačno ponudili, mobilno aplikacijo Audibook za poslušanje zvočnih knjig,
– razširili dogodek Digitalno = realno = normalno in ga izvedli kot tehniški dan na Osnovni šoli Bistrica,
– izdali Občutenje srca skupinskega avtorja – Zbornik referatov in prispevkov z mednarodnega strokovnega srečanja in okrogle mize 25 let spominov (27.
november 2017),
– izdali prve 3 številke domoznanskih novic Gor pa dol po pvac,
– prispevali 2 članka v Kronika – časopis za slovensko krajevno zgodovino, Letn. 68, Št. 8 (2020). Tematska številka Iz zgodovine Tržiča. 1. Perko, Nejc:      Razvoj Tržiča v času županovanja Ivana Lončarja, str. 623 – 632. 2. Šolar, Sabina: In memoriam. Marija Petek (8. 9. 1922 – 30. 3. 2020), str. 971-976,       – pripravili 2 dogodka na prostem: Srečanje in pogovor s pisateljem Dušanom Mercem in Sprejem Pretnarjevega nagrajenca dr. Mirana Hladnika ob 75.
letnici rojstva Toneta Pretnarja,
– v Pretnarjevem letu s Foto klubom Tržič razpisali natečaj za nove fotografije k Pretnarjevim oktavam. Razpis bo zaključen z razstavo.

Trudimo se in še naprej se bomo, saj samo povezani lahko zmagujemo.