Razvijanje bralne kulture in različnih vrst pismenosti je ena temeljnih dejavnosti Knjižnice dr. Toneta Pretnarja, ki se začenja pri mladih bralcih. Osnovne šole v Občini Tržič (OŠ Bistrica, OŠ Križe in OŠ Tržič) pri tem že veliko let sodelujejo z nami in nam pomagajo uresničevati naše poslanstvo. Gre za res lep primer sodelovanja med splošno knjižnico in osnovnimi šolami v lokalnem okolju, ki je lahko zgled dobre prakse. Učencem vseh razredov se z različnimi dejavnostmi trudimo približati domačo knjižnico, storitve bibliobusa kot del knjižnične ponudbe, bralno kulturo in domoznanske vsebine, poleg tega pa šole s svojimi projekti podpiramo pri razvijanju digitalne pismenosti, gledališki vzgoji in programu poklicne orientacije.

Celotni članek je objavljen na spodnji povezavi:
SODELOVANJE MED KNJIŽNICO dr. TONETA PRETNARJA IN OSNOVNIMI ŠOLAMI V LOKALNEM OKOLJU

Dostopnost