Zaposleni

Marinka Kenk-Tomazin, univ. dipl. bibliotekarka, direktorica

tel.: 04 592 38 81, 040 29 59 11

e-mail: marinka.kenk-tomazin@knjiznica-trzic.si

Špela Jerala, bibliotekarska specialistka

(področje dela: dogodki, prireditve za odrasle)

e-mail: spela.jerala@knjiznica-trzic.si

Nejc Perko, biliotekarski specialist

(področje dela: bibliobus, domoznanstvo)

e-mail: nejc.perko@knjiznica-trzic.si

Valerija Rant Tišler, samostojna bibliotekarska referentka

(področje dela: nabava gradiva, domoznanstvo)

e-mail: valerija.rant-tisler@knjiznica-trzic.si

Martina Klemenčič, višja bibliotekarka 

(področje dela: izposoja)

e-mail: martina.klemencic@knjiznica-trzic.si

Sabina Šolar, višja bibliotekarka

(področje dela: obdelava gradiva)

e-mail: sabina.solar@knjiznica-trzic.si

Vesna Petek, bibliotekarka

(področje dela: dogodki za otroke)

e-mail: vesna.rogl@knjiznica-trzic.si

Aleš Ahčin, knjižničar informatik

(področje dela: IKT)

e-mail: ales.ahcin@knjiznica-trzic.si

Andreja Štefe, računovodkinja

tel. 04 592 38 80,

e-mail: andreja.stefe@knjiznica-trzic.si

l

Kontaktna oseba za COBISS:

Valerija Rant-Tišler,

tel. 04 592 38 83,

e-mail: valerija.rant-tisler@knjiznica-trzic.si

l

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov:

e-mail: pooblascena.oseba@knjiznica-trzic.si

Dostopnost